NYHED!

Mentor for flygtninge og immigranter

När flyktingar och invandrare kommer till Sverige behöver de stöd och hjälp med att bli väl integrerade i det svenska samhället. Mentorskap, där en person gör sig tillgänglig som rådgivare och stödperson till en invandrare, har visat sig vara det bästa sättet att ge detta stöd på. Detta förutsätter dock att mentorerna är väl rustade för uppgiften.

Denna bok på 220 sidor är en komplett guide för dig som ska vara mentor för flyktingar och invandrare. Du får kunskap om de utmaningar och barriärer som dessa människor ofta stöter på. Du får användbara redskap och väl beprövade verktyg för att hjälpa dem i mötet med svenskarna privat, det svenska språket och utbildningssystemet samt den svenska kulturen och arbetsmarknaden.

Pris: 359,- SEK inkl. moms
Ekskl. fragt – Post Danmark porto takster.

Køb bogen her