Om MEN2R

MEN2R er med direktør Tom Thinggaard Pedersen i spidsen en af landets absolut mest erfarne virksomheder inden for mentoring for udsatte grupper. I 1997 startede han som en af pionererne et mentorprogram på virksomheden Grundfos, med et nyt banebrydende projekt med titlen "Unge i jobtræning". Projektet havde til formål at træne udsatte unge til at passe et arbejde eller starte på en uddannelse. Målgruppen var unge kvinder og mænd mellem 18-30 år med plettet straffeattest, misbrugsproblemer samt faglige, kulturelle og sociale vanskeligheder. Her udviklede han bl.a. værktøjet "kompetencekortet", som i dag bruges af mange til at afklare og udvikle udsatte gruppers sociale og personlige kompetencer. Projektet blev en succes, og i år 2000 blev Tom Thinggaard Pedersen ansat som konsulent ved Det Kriminalpræventive Råd for at kunne videregive sine erfaringer til andre.

I 2002 startede Tom Thinggaard Pedersen virksomheden MENTOR coaching. Hans indsats med at udbrede kendskabet til mentoring i Danmark og hans resultater betød, at interessen for mentoring rettet mod særlige målgrupper såsom psykisk syge og socialt udsatte steg. Også flere kommuner og jobcentre begyndte at benytte sig af MENTOR coachings kurser til at uddanne medarbejderne på de virksomheder, hvor de havde borgere i jobtræning. De resultater der blev opnået i denne spæde start fik politikernes opmærksomhed. I 2003 blev mentoring og uddannelse af mentorer for første gang indskrevet i den danske lovgivning. Det skete med "Lov om aktiv beskæftigelses indsats" §78-81. Herefter blev mentorordningen stille og roligt udbredt til hele landet.

I 2005-2006 udviklede Tom Thinggaard Pedersen et særligt mentorprogram i samarbejde med to af landets største erhvervsskoler. Også dette gav bemærkelsesværdige resultater. "På Århus Tekniske Skole gik frafaldet blandt de elever, som fik en mentor, fra 50 procent til nul, efter at skolen sammen med Århus Købmandsskole fik uddannet 50 mentorer til at støtte eleverne. På Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) i København fik mentorer næsten halveret frafaldet fra 40 procent til 23 procent." (Se artiklen "Mentorordning fik frafaldet ned på nul" på Undervisningsministeriet hjemmeside) På baggrund af bl.a. disse resultater blev alle erhvervsskoler 1. august 2007 forpligtet til at stille mentorer til rådighed for elever, der måtte have behov for særlig støtte for at gennemføre deres erhvervsuddannelse.

I 2012-2015 udviklede Tom Thinggaard Pedersen i samarbejde med nogle af landets førende læringseksperter Landsforeningen Talentspejdernes mentorprogram, hvilket var det første guidede mentorprogram for skoleelever i 7.-9. klasse.