Certificering

MEN2R er akkrediteret gennem Dansk Mentor Certificering. Dansk Mentor Certificering er dit kvalitetsmærke og garanti for, at din leverandør af mentorkurser- og uddannelser er underlagt høje faglige, etiske standarder og normer. Desuden forpligter leverandørerne sig til fortsat at medvirke til udvikling af mentorarbejde af høj kvalitet generelt i Danmark. Det gælder kursus og uddannelsesindhold, værktøjer, materiale og kvaliteten i undervisningen.

Alle der gennemfører MEN2Rs certificerende mentorkurser modtager et flot certifikat.

www.mentorcertificering.dk
metor-certificering-men2r