Mentorprogrammer

Særkendet for MEN2R´s mentorprogrammer for børn og unge, er en stærk tro på, at alle mennesker har et eller flere talenter. For at kunne udfolde sit talent kræves der dog et godt netværk af nære og anerkendende personer, som kan give personen den rette følelsesmæssige og sociale støtte. Kendetegnende for målgruppen af udsatte unge, er, at de typisk mangler denne støtte i deres eget netværk. De har derfor behov for en substitut – en mentor og dennes netværk.

At komme samme socialt, lede efter talenter og give ros er imidlertid ikke nok i sig selv. En mentor må tilegne sig den nødvendige viden og få de rigtige værktøjer til at kunne støtte barnet til at udvikle de grundlæggende sociale og personlige kompetencer, som kræves for at fungere i samfundet i dag.

Tom Thinggaard Pedersen har i samarbejde med nogle af landets førende læringseksperter udviklet Landsforeningen Talentspejdernes mentorprogram.

boern-og-unge